Add assignment Vikailmoitusten vastaanotto

Kirjaa mahdollisimman tarkasti vikailmoituksen kohde (kiinteistö, asunto) ja vika.

Assignment text

Sign in