Buildlink Tietosuojaehdot

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 2.6.2015.

Rekisterin pitäjä

Buildlink Oy
Peltokatu 25-27 A8, 33100 Tampere
040 578 8750

buildlink@buildlink.fi

Yritystunnus: 2558071-8

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Tuomo Paakkanen
040 578 8750
tuomo.paakkanen@buildlink.fi

Rekisterin nimi

Buildlink Oy asiakas- ja henkilörekisteri.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Palvelun edellyttämien tehtävien hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen. Käyttäjät voivat tallentaa tietoja Buildlink järjestelmään omalla suostumuksellaan.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä tallennettavien tietojen sisältö riippuu hänen roolistaan palvelussa. Palvelun käyttäjät jakautuvat yrityskäyttäjiin ja yksityisiin käyttäjiin.

Käyttäjä voi päättää missä laajuudessa erilaisia tietoja tallennetaan Buildlink-palveluun.

Kaikista käyttäjistä tallennettavia tietoja ovat tietojärjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät tiedot kuten käyttölokitiedot ja evästeet (Cookies).

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Yrityskäyttäjän tiedot:

Järjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät tiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkuuteen tai asiakkaaseen liittyvät perustiedot kuten Asiakkaan nimi, osoite, laskutus- ja sopimustiedot.

Yksityisen käyttäjän tiedot:

Järjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät tiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkuuteen tai asiakkaaseen liittyvät perustiedot kuten Asiakkaan nimi, osoite, laskutus- ja sopimustiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden/henkilöiden luovuttamat ja tallentamat tiedot. Järjestelmään ei tallenneta käyttäjiin liittyvää ulkopuolista tai kolmannen osapuolen tietoa.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kenellekään ilman asianosaisen suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Buildlink Oy:n tai sen alihankkioille henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen varastointi ja siirto

Tiedot tallennetaan Euroopan Unionin alueella oleville palvelimille.

Tietojen suojaus

Palvelu käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot siirretään käyttäjän ja palvelun välillä suojatuilla, kryptatuilla menetelmillä. Tietoja säilytetään ja käytetään luottamuksellisesti.

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia häneen liittyvien tietojen poistamista.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa tallentamiensa tietojen sisältö.