Verkoston hallintaa Buildlink-palvelussa

Buildlink artikkelit

Buildlink on verkostoitumista tukeva palvelu, jota voidaan hyödyntää useiden eri sidosryhmien toimesta. Monitoimijaympäristöissä, joissa on useita sidosryhmiä haasteeksi muodostuu toiminnan kokonaisvaltainen organisointi ja kontrollointi. Verkostot tarjoavat paljon mahdollisuuksia mutta tämä asettaa omat haasteensa koko toimintaympäristölle. Uudenlaiset palvelut edellyttävät toimintatapojen muutosta, joka kohdistuu kaikkiin digitaalisia palveluita hyödyntäviin käyttäjiin.

Buildlink -palveluun sisältyvä roolienhallinta tukee digitaalisten tietojen ja palveluiden tarjoamisen eri käyttäjille erilaisten intressien pohjalta.

Tarjottavat resurssit voivat olla julkisia tai rajattuja eri kohderyhmille. Osa käyttäjistä tuottaa ja hallinnoi kun taas osa käyttäjistä hyödyntää informaatiota.

Kannustimet ja sitouttaminen keskeisessä roolissa

Digitaalisille palveluille on kysyntää. Palveluntarjoajien tehtäväksi jää määritellä mitä resursseja on syytä tarjota ja miten eri toimijat hyötyvät niistä. Mobiilipalveluissa välineet ovat yhä useammin olemassa mutta se ei yksistään riitä; Tarjottavista palveluista tulee tiedottaa ja niitä tulee markkinoida. Lisäksi palveluiden tulee olla helposti ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä.

Kiinteistöissä toimivat tarvitsevat tietoa ja verkkopalveluita, jotta asiointi olisi mahdollisimman tehokasta ja joustavaa.
Kiinteistöihin liittyvät verkkopalvelut tulee nähdä sekä haasteena että mahdollisuutena.

Kiinteistöissä toimii useita sidosryhmiä

Kauppakeskukset, asuintalot, julkiset rakennukset - kiinteistöissä asioi ja toimii monia eri toimijoita. Lähtökohtaisesti Buildlink pystyy tarjomaan digitaalisia palveluita kaikille kiinteistöissä toimiville/asioiville käyttäjille ja asiakkaille.

Monitoimijaympäristössä haasteita aiheuttaa mm. se kuka palveluita tarjoaa, kuka palvelut rahoittaa, kuka tuottaa sisältöä ja miten ylläpito on järjestetty. Toisaalta digitaalisten palveluiden lisäarvot ja hyödyt jakautuvat yleensä sen mukaan kuka palveluita tuottaa, kehittää ja kontrolloi.

Käyttäjien sitouttaminen palveluihin onnistuu parhaiten tarjoamalla aitoa lisäarvoa ja konkreettisia hyötyjä.

Kaupalliset palvelut ja markkinat

Monet toimijat ovat kiinnostuneita tarjoamaan kiinteistöissä asioiville toimijoille digitaalisia verkkopalveluita erilaisten informaatio- ja viestintäkanavavien avulla.

Viime aikoina julkisiin tiloihin ja asuinkiinteistöjen rappukäytäviin on ilmestynyt näyttötauluja. Myös mobiilikoodiratkaisut ovat yleistyneet, mutta niiden käyttö rajoittuu enemmänkin yrityksien sisäiseen käyttöön.

Kaupalliset toimijat haluavat tiedottaa ja markkinoida kiinteistöihin sijoitettuja tuotteita ja palveluita.
Teollisuusyrityksille digitaaliset palvelut tarjoavat monenlaisia lisäarvoja aina markkinoinnista ja myynnistä erilaisiin tukitoimintoihin.