Buildlink palveluista tiedottaminen

Buildlink artikkelit

Kiinteistöissä olevista digitaalisista palveluista täytyy tiedottaa ja joissakin tapauksissa niitä täytyy jopa markkinoida. Ei riitä, että digitaalisia palveluita on jossakin Internet-tietoverkon "informaatioavaruudessa" vaan käyttäjiä täytyy myös tiedottaa niiden olemassaolosta.

Asukkaille ja muille sidosryhmille Buildlink-palvelusta voidaan tiedottaa erillisillä ohjeistuksilla, jotka voidaan sijoittaa ilmoitustaululle tai vaikkapa asukaskansioihin.

Buildlink ohjeistusta voidaan täydentää Buildlink tageilla ja/tai palveluntarjoajien omilla lisäpalveluilla, jotka voidaan liittää asiayhteyksissään kiinteistöissä oleviin kohteisiin.

 

Kiinteistöissä liikkuu paljon eri roolissa olevia käyttäjiä, joilla on erilaisia kiinteistöihin liittyviä tietotarpeita. Buildlink tarjoaa teknologisia ratkaisuja, joiden avulla käyttäjäille voidaan tarjota informaatiota ja verkkopalveluita.