Internet of Things

Buildlink artikkelit

Asioiden Internet

Asioiden Internet (Internet of Things, IoT) on sateenvarjokäsite uudenlaisille teknologioille ja palveluille, joiden avulla erilaiset fyysiset kohteet voidaan liittää mahdollisimman saumattomasti Internet-tietoverkkopalveluihin.

IoT-teknologioiden avulla yritykset voivat kehittää kokonaan uusia liiketoiminta-alueita sekä parantaa kilpailukykyä kustannustehokkaammilla ja asiakasystävällisemmillä ratkaisuilla.

Esineiden Internet tuo uusia vaihtoehtoja toteuttaa ja tarjota palveluita eri sovellusalueille. Suurena haasteena on löytää laajasta IoT-palveluvalikoimasta kustannustehokkuutta ja laatua parantavia lisäarvoratkaisuja.

Esineiden internet (Internet of Things) merkitsee esimerkiksi sitä, että älykkäät laitteet ja kohteet lähettävät jatkuvasti anturien tuottamaa tietoa suoraan järjestelmään analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi. Yksinkertaisemmin ajateltuna IoT on Internet-tietoverkkoresurssien liittämistä erilaisiin fyysisiin kohteisiin. Näin esimerkiksi myös mobiilikoodeja voidaan ajatella IoT -ratkaisuna.

Automatisoiduilla ratkaisulla kiinteistöistä voidaan kerätä monipuolista ja ajantasaista tietoja tietoa kustannustehokkaasti.
Asiakkaiden kasvaneet vaatimukset toimivat katalyyttinä digitalisaatiota edistäville teknologioille. Automaation aste nousee mikä tarkoittaa väistämättä tehokkuuden kasvua.
Reaaliaikaisen tiedonkeruun ja -analysoinnin avulla on mahdollista ylläpitää ennakoivaa huoltoa ja estää vikatilanteiden syntyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

iot landscape 2016

IoT Landscape 2016
http://mattturck.com/wp-content/uploads/2016/03/Internet-of-Things-2016.png

Sensorit ja anturit

Nykyisellään erilaiset fyysiset laitteet voidaan rakentaa "älykkäiksi" lisäämällä niihin IoT-tekniikkaa (anturit, sensorit).

Kiinteistöissä olevien asioiden mittaamiseen soveltuvia antureita löytyy jo nyt runsaasti. Anturit voidaan sijoittaa haluttuihin kohteisiin ja niiden tieto voidaan välittää erilaisiin tieto- ja palautejärjestelmiin.

Anturit voivat seurata/mitata kohdettaan jatkuvasti ja reaaliaikaiseti. Mikäli mittauksissa tapahtuu muutoksia, voidaan niihin reagoimaan välittömästi. Pitemmälle kehitetyt "Machine to Machine, M2M" -ratkaisut voidaan automatisoida siten, että kun mittausarvo nousee tietyn kynnyspisteen yli (esim. lämpötila) voidaan tieto lähettää suoraan toiselle laitteelle (esim. termostaatti), joka toimii välitetyn informaation perusteella.

IoT anturit toimivat sähköllä (paristot, verkkovirta, aurinkoenergia) jopa vuosia.

ruuvitag

RuuviTag sensori

Buildlink ja IoT-ratkaisut

IoT on laaja-alainen kokonaisuus ja kiinteistöt tarjoavat erinomaisen kohteen erilaisille IoT-ratkaisuille.

Ratkaisuja ja vaihtoehtoja on runsaasti mutta jostakin on lähdettävä liikkeelle. Buildlink tutkimme, kehitämme ja testaamme erilaisia IoT-ratkaisuja.

Sensoritekniikkaa

Rakensimme kokeeksi kevyen ratkaisun, jossa kiinteistössä olevasta asunnosta kerätään informaatiota. Ratkaisu perustuu edulliselle ja monikäyttöiselle Raspberry Pi Zero-laitteistoalustalle sekä suomalaisille RuuviTag Bluetooth-sensorille.

Toteutimme tiedonkeruun Buildlink-rajapinnan kautta siten, että ratkaisu lukee viiden minuutin välein kohteen kosteus-, ilmanpaine- ja lämpötilatiedot RuuviTag sensorilta ruuvitag-sensor Python-kirjaston avulla ja ne tallentaa Buildlinkiin APIn kautta mittarilukemiksi.

Kokemuksia

Nykysillä teknologioilla on mahdollista rakentaa kustannustehokkaita ratkaisuja. Esitetty testisovellus on monistettavissa ja sensoreiden lukumäärää voidaan lisätä helposti. Sensoreilla tuotettua dataa voidaan jatkojalostaa ja yhdistellä mm. erilaisilla data-analyysityökaluilla.

Tarkoituksena ei ole esittää mitään täysin loppuun asti mietittyä ja valmista ratkaisua vaan pikemminkin ratkaisumme on referenssi siitä, että voimme toteuttaa Buildlink-palveluun erilaisia IoT-palveluita mm. rajapinnan välityksellä. Ratkaistavia kysymyksiä asettavat mm. tietoturva, skaalautuvuus sekä laitteiden sijoittelu.

mittarilukemat

Kuva. Buildlink sensorilukemia